Skip to Content

Demens og hukommelsessvikt

Aleris tilbyr utredning, behandling og oppfølging av hukommelsessvikt og demens hos både yngre og eldre pasienter, det vil si under og over 65 år). Ved behov vil vår geriater opprette kontakt og sende informasjon og forespørsel til kommune/bydelsomsorgstjenester for å sikre oppfølging i hverdagen.

Hva er demens?

Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og fører til varig svekkelse. Alzheimers sykdom er den vanligste formen. Sykdommen utvikler seg oftest gradvis og opptrer oftest i høy alder. Demens fører til varig svekkelse, med symptomer som dårlig hukommelse, redusert orienteringsevne, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.

Symptomer og tidlige tegn på demens

Eldre kvinne som holder et kameraDemens fører til dårlig hukommelse og problemer med språket, vanskeligheter med å orientere seg og å utføre daglige gjøremål. De fleste opplever også endringer i humør og personlighet.
 
Mange glemmer mer med årene. Dette kan være på grunn av aldersbetingede endringer i hjernen, og skyldes ikke nødvendigvis sykdom. Når vi blir eldre blir også reaksjonene langsommere, men det er likevel ikke sikkert at hukommelsen er svekket.
 
Det er et grenseland mellom hva som er normale aldersbetingede forandringer i hjernen og demenssykdom. Denne fasen kalles mild kognitiv svikt, og det kan være en risikofaktor for utvikling av demens.
 

Tidlige tegn på demens

  • Problemer med å utføre vanlige, dagligdagse oppgaver
  • Språkproblemer, særlig med å huske navn på ting eller personer
  • Problemer med å huske tid og sted
  • Oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer
  • Hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen
  • Problemer med abstrakt tenkning
  • Feilplassering av gjenstander 
  • Svekket dømmekraft, for eksempel problemer med økonomi
  • Atferdsendringer og forandringer i humør
  • Tap av initiativ og engasjement
 

Få råd fra fagfolk om demens 

Dersom du er bekymret for om du selv eller noen nær deg kan ha demens, bør du kontakte en lege. Det er viktig å få stilt en diagnose, uansett om symptomene skyldes demens eller annen sykdom.
 

Informasjon til pårørende

Mange som er i familie eller kjenner noen som har en hukommelsessvikt eller har demens, ønsker å lære mer om sykdommen og hvordan de skal forholde seg til den. Vår geriater tilbyr også individuell rådgivning/støtte for pårørende til personer med for eksempel demens. Kunnskap kan gi økt forståelse for de endringer som følger med en demensutvikling.

Her får du utført denne tjenesten


Johan Bro Sundin

Spesialist i indremedisin og geriatri

Oslo


Priser medisinsk senter

Priser medisinsk senter

Prisene gjelder fra 1. februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Timebestilling hos geriater

Time hos geriater

Ønsker du å bestille time til geriater, kan du sende inn kontaktskjema eller ringe Aleris Sykehus Frogner.

Bestill her >Back to top