Aleris Executive Health: Tykktarmsundersøkelse med koloskopi

Med koloskopi menes undersøkelse av tykktarmen ved hjelp av et koloskop. Koloskopet er en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen. Man kan da inspisere tarmens innside og overføre bilder til en TV-skjerm. En undersøkelse med koloskopi visualiserer direkte slimhinnen og kan påvise polypper eller svulst. Legen kan da under undersøkelsen fjerne polypper og ta vevsprøver av svulsten. Fjerning av polypper kan forebygge kreftutvikling. Ved å påvise kreft i tidlig stadium har man en veldig god prognose.