Timeplan for dagen

Slik kan en dag hos Aleris Executive Health se ut:

07:50  Velkommen
08:00  Innledende samtale og undersøkelse hos allmennlege
08:55 Blodprøver, urinprøve og måling av fettprosent
09:05 CT av lunger (ultra lavdose)
09:30 MR prostata for menn/ MR bryster for kvinner
10:00 Ultralyd abdomen (indre organer)
10:15 Koloskopi (tarmundersøkelse)
11:00  Pause med matservering
11:30 Øyelege
12:00 Spirometri (lungefunksjonsmåling), audiometri (hørselstest) og vaksiner ved behov
12:30 Hudlege (sjekk av føflekker m.m.)
13:00

Hjertespesialist

14.30

Urolog for menn, gynekolog for kvinner

15.00

Oppsummering og prøvesvar hos allmennlege

16.00

Ferdig