Test for å oppdage lungekreft tidlig

Aleris tilbyr nå en test for tidlig oppdagelse av lungekreft. Testen er en enkel blodprøve som kan gi høyrisikopasienter viktig informasjon. Foreløpig er testen kun innført i USA og Storbritannia. Testen er nå tilgjengelig på Kreftsenteret og medisinsk senter på Frogner.

Hvert år får rundt 3000 mennesker i Norge diagnosen lungekreft. I åtte av ti tilfeller skyldes sykdommen tobakk. Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge, og de fleste får stilt diagnosen på et tidspunkt der den ikke lenger kan kureres.

Testen (EarlyCDT-Lung) er ment for høyrisikopasienter i alderen 40 år og oppover. Prøven tas på bakgrunn av fare for lungekreft, alder, kjønn, røykemønster og sykdomshistorikk.

Med en enkel blodprøve og kartlegging av pasienters gener kan man nå avdekke halvparten av alle lungekreftpasienter på et tidlig stadium. Denne nye studien ble presentert på verdens tørste kreftkonferanse, ASCO 2018 i Chicago.

 

Hva forteller denne prøven?

EarlyCDT-Lung måler syv autoantistoffer (antistoffer som reagerer mot noen av kroppens egne bestanddeler) for å oppdage tilstedeværelse av lungekreft.

Testresultatene forteller oss om du faller innenfor et høyt, moderat eller lavt nivå.

Et høyt eller moderat nivå betyr at du har økt risiko for lungekreft. Legen kan deretter se til hvordan pasienten bør følges opp. Lavt nivå indikerer mindre sannsynlighet for lungekreft, men det betyr ikke at du ikke kan utvikle sykdommen.

Regelmessig kontroll og oppfølging vil bli bestemt av legen.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe om denne testen. Testen er tilgjengelig ved Aleris på Frogner i Oslo, tlf. 41 43 34 34