Samarbeidspartnere

Vi vektlegger at medlemmene i Aleris Executive Health får den aller beste oppfølging og bistår ved behov i kontakten med våre samarbeidspartnere i Norge eller utlandet, for henvisning til offentlige sykehus eller ved behov for annen medisinskfaglig kompetanse som ikke tilbys av Aleris.

 

Sykehus/klinikker i utlandet:

Martiniklinikken 

Klinikk for alle