Aleris Executive Health: MR av prostata

MR av prostata er den beste metoden for å utrede prostataplager og avdekke eller utelukke prostatakreft. Aleris er landets mest erfarne private tilbyder av denne kreftundersøkelsen.

I Norge har man tradisjonelt utredet prostatakreft med såkalte "blinde" biopsier. Det vil si at man tar vevsprøvene i prostata i et fastsatt mønster, uten en forutgående MR- undersøkelse. På Aleris tar vi MR i forkant av vevsprøvene, slik at vi vet nøyaktig hvor eventuelle kreftforandringer er lokalisert. På den måten kan vi forsikre oss om at vevsprøvene tas der hvor sjansen for å finne kreftceller er størst. Om vi påviser kreftceller anbefaler vi ofte en utvidet MR- undersøkelse for å vurdere eventuell spredning til lymfeknuter eller skjelett.