Aleris Executive Health: MR av brystene

MR-undersøkelse av brystene kan være aktuelt i forbindelse med utredning av brystkreft, både som primærundersøkelse (screening) og som supplement til øvrige billedgivende undersøkelser. MR av bryst er en svært ”sensitiv” undersøkelse, det vil si at de fleste tilfeller av brystkreft vil kunne oppdages. Vi baserer våre anbefalinger for bruk av MR mammae i diagnostikken på nasjonale retningslinjer (NBCG – Norsk bryst cancer gruppe) og internasjonale anbefalinger. 

Aktuelle lenker:

Europeiske retningslinjer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2441490/

Norsk bryst cancer gruppe:  http://nbcg.no/