Aleris Executive Health: Konsultasjon hos urolog

Urologen vil kunne bistå ved alle urologiske problemstillinger, som blant annet vannlatingsbesvær, prostataplager, ereksjonsforstyrrelser og urologiske infeksjonssykdommer. Vi har moderne utstyr tilgjengelig for å sikre riktig diagnose, som gir trygghet for rett behandling. I de tilfeller vi ikke kan tilby behandling hos oss samarbeider vi både med offentlige sykehus og den anerkjente Martini-klinikken i Hamburg, som er en høyspesialisert klinikk innen kirurgisk behandling av prostatakreft.

PSA

En førhøyet PSA-verdi i blodprøve kan være et tegn på prostatakreft.

Ved eventuelle funn kan Aleris Prostataklinikk i Oslo tilby avansert prostatadiagnostikk.

Om PSA-test og PSA-verdier:

  • Normal PSA-verdi utelukker ikke farlig prostatakreft.

  • PSA-prøve er omstridt som screening på grunn av risikoen for overdiagnostikk med unødvendig behandling til følge. 

  • Tidlig påvisning av prostatakreft kan redusere risikoen for å dø av prostatakreft og risikoen for å få påvist metastaser senere i livet. 

  • Bivirkninger av kurativ behandling for prostatakreft forekommer relativt hyppig, og må veies opp mot mulig gevinst i form av økt overlevelse eller å unngå metastaser.

  • Kurativ behandling kan være aktuelt for alle menn med prostatakreft og forventet levetid > 10 år, uavhengig av pasientens alder.