Aleris Executive Health: Konsultasjon hos sykepleier

I konsultasjon med sykepleier vil det bli tatt et spekter av blodprøver, blant annet kolesterol, PSA, glukose, lever- og nyrefunksjonsprøver. I tillegg tas urinprøve og prøve på blod i avføringen ved behov. Det blir også tatt spirometri og audiometri.

Spirometri

Spirometri er en undersøkelse som gir informasjon om lungenes og luftveienes funksjon, og kalles derfor også lungefunksjonsprøve. Man måler mengden luft som pustes ut, samt strømningshastigheten til denne luften.

Fordi målingene ved spirometri er relativt uavhengig av muskelstyrke og kondisjon gir undersøkelsen et godt og objektivt mål på lungefunksjonen. Spirometri brukes mye hos astmapasienter og KOLS-pasienter.

Audiometri

Audiometri utføres for å se om du har et hørselstap. Denne målingen kartlegger grad av og type hørselstap, så man kan finne tiltak for å bedre hørselen om dette er nødvendig. Audiometrien foregår i et lydtett rom hvor du får høretelefoner på ørene. Du blir eksponert for pipelyder av ulik styrke og karakter, og skal trykke på en knapp for å signalisere at du har hørt lyden.

Man tester ett øre av gangen.