Aleris Executive Health: Konsultasjon hos sykepleier

I konsultasjon med sykepleier vil det bli tatt et spekter av blodprøver, blant annet kolesterol, PSA, glukose, lever- og nyrefunksjonsprøver. I tillegg tas urinprøve og prøve på blod i avføringen ved behov. Det blir også tatt spirometri og audiometri.