Aleris Executive Health: Konsultasjon hos hjertespesialist

Kardiologen har en samtale med deg for å få oversikt over risikofaktorer for hjertesykdom. Det gjøres en hjerteundersøkelse med ultralyd, som gir informasjon om hjertekamrenes størrelse, klaffefunksjon og hjertemuskelens kontraksjonsevne. Deretter blir det tatt EKG under belastning, der man undersøker hvordan hjertet responderer på fysisk anstrengelse mens du sykler på en ergometersykkel. Kardiologen vurderer videre om det er indikasjon for 24-timers blodtrykksmåling, eller for 24-timers EKG med tanke på arytmier (hjertebank).