Aleris Executive Health: Konsultasjon hos gynekolog

Gynekologen gjør en generell gynekologisk undersøkelse med spesifikk undersøkelse av ytre kjønnsorgan, skjede og livmorhals og tar celleprøve fra livmorhalsen. Hensikten med undersøkelsen er å påvise eller utelukke kreft, eller forstadier til kreft i livmorhalsen. 

Gynekologen undersøker så livmor og eggstokker for å vurdere størrelse og påvise eventuelle svulster i underlivet.

Deretter gjøres ultralydundersøkelse, oftest med vaginal probe. Dette gir en god visualisering av livmor og eggstokker og benyttes i stor grad for å utelukke svulster i underlivet.