Aleris Executive Health: Konsultasjon hos allmennlege

Undersøkelsen omfatter samtale med legen om tidligere og nåværende helseproblemer, livsstil og aldersbestemte forhold. Arvelige sykdommer og risikofaktorer for sykdom kartlegges. Den fysiske undersøkelsen omfatter en grundig klinisk undersøkelse av kroppens funksjoner. Allmennlegen oppsummerer alle undersøkelser med tilbakemelding, råd og veiledning, inkludert oppsett av individuell helseplan.