Executive Helseundersøkelse

Kjernen i Aleris Executive Health er en omfattende årlig helseundersøkelse som organiseres ut fra medlemmenes timeplan for å sikre en effektiv, behagelig og sømløs sjekk uten unødvendig ventetid. Dette innebærer at alle undersøkelser gjøres på en dag i Aleris Executive Health-lokaler ved Aleris Sykehus på Frogner i Oslo.

I løpet av dagen vil en allmennlege kartlegge helsesituasjon gjennom samtale og en grundig innledende medisinsk undersøkelse. Deretter gjennomføres øvrige undersøkelser hos  legespesialister. 

Formålet med helseundersøkelsen er å etablere en oversikt over helsetilstand, tidlig oppdagelse av potensielle risikofaktorer, som kreftsykdom og hjerte-/karsykdom, og legge grunnlaget for forebyggende tiltak eller iverksette aktuell behandling.

Aleris Executive Helseundersøkelse inneholder følgende:

Gjennomgang av resultater

Når resultatene fra undersøkelsene foreligger settes det opp ny time for gjennomgang av resultatene/epikrise, med tilbakemelding, råd og veiledning, inkludert oppsett av skreddersydd individuell helseplan.

Dersom resultatene av helseundersøkelsen viser at det er behov for ytterligere utredning får man tilbud om utvidete undersøkelser og oppfølging hos relevante spesialister på Aleris Sykehus. Allmennlegen bistår også med videre henvisning til andre relevante helseaktører. Aleris Executive Health-medlemmer som ønsker kontakt med samarbeidspartnere i utlandet får også bistand til dette.