Executive Helseplan

Forebyggende helse er kjernen i Aleris Executive Health. Aleris Executive helseplan er derfor en sentral del av tilbudet.

I møtet med allmennlegen i etterkant av helseundersøkelsen vil legen foreslå hvilke endringer som kan gjøres for å opprettholde og forbedre din helse. Det vil også settes av tid til å diskutere eventuelle livsstilsgrep, behov for konsultasjon med ernæringsfysiolog, eller andre spesialister, avhengig av behov og ønsker. 

Aleris Executive helseplan settes opp på bakgrunn av:

  • Resultatene i helseundersøkelsen 
  • Spesialistenes anbefalinger
  • Egne ønsker og målsetninger for helse, livsstil, ernæring, trening med mer

Executive helseplan justeres når det er behov for dette, enten som en konsekvens av den årlige helseundersøkelsen eller for å håndtere eventuelle behov som skulle oppstå. 

Medlemmene i Aleris Executive Health blir fulgt opp og mottar den samme høye grad av personlig service og kvalitet gjennom hele året. 

Bruk av tjenester som ikke inngår i helseundersøkelsen og oppfølging av Executive helseplan, kommer i tillegg til den årlige medlemsavgiften.