Eksklusiv tilgang

På Aleris Sykehus på Frogner i Oslo har våre Executive Health-medlemmer umiddelbar tilgang til resten av vårt omfattende helsetilbud.

Som landets største privateide sykehus har vi spesialister innen en lang rekke medisinske fagfelt, og avansert medisinsk utstyr samlet under ett tak.

Vi har blant annet røntgen (MR, CT, PET/CT), kardiologi, ortopedi, urologi, nevrologi, hudlege, gynekolog, øre-nese-hals spesialist, ernæringsfysiologer.

Aleris Kreftsenter tilbyr diagnostikk av en rekke av de mest vanlige kreftformene, og kan tilby noen av verdens mest avanserte billeddiagnostiske verktøy i utredningen. 

Vår kontaktperson for Aleris Executive Health bistår med å sette opp time hos allmennlege eller en av Aleris’ andre spesialister på dagen eller når det passer for deg.

Ved behov bistår vi også i kontakten med våre samarbeidspartnere i Norge eller utlandet, for henvisning til offentlige sykehus eller ved behov for annen medisinskfaglig kompetanse.

For våre Executive Health-medlemmer kan vi også tilby treningsråd, fysioterapi, velværebehandlinger mm gjennom vårt samarbeid med Artesia.

 

Livsstil og ernæring

Å ta gode og tidlige livsstilgrep er viktig for god helse. Derfor er livsstil en integrert del av Aleris Executive Health, og målene og metodene settes i tett dialog mellom Executive-medlem og lege.

Aleris har egne spesialister i blant annet ernæringsfysiologi og kardiologi, og eksterne samarbeidspartnere innen fysioterapi, trening og velvære som holder den samme høye standarden for kvalitet og personlig oppfølging som i Aleris Executive Health.

Aleris' ernæringsfysiologer kan bistå med oppsett av plan for ernæring og trening, program for vektreduksjon, eller mer spesifikke dietthensyn som for eksempel høyt kolesterol eller diabetes. Aleris Executive Health har også et samarbeid med Artesia Trening.

 

Reisehelse

Medlemmer får bistand med vaksinerådgivning og annen relevant medisinskfaglig rådgivning i forbindelse med reiser til utlandet. Dette kan for eksempel gjelde mat-, vann- og insektbårne sykdommer, eller annen type helserisiko ved utenlandsopphold av kortere eller lengre varighet. 

Aleris Helse er landets største private helseaktør med sykehus og legesentre i alle landets helseregioner.

Aleris eies av det Wallenberg-eide investeringsselskapet Investor AB.