Eksklusiv tilgang

På Aleris Sykehus på Frogner i Oslo har våre Executive Health-medlemmer umiddelbar tilgang til resten av vårt omfattende helsetilbud.

aleris-oslo-frogner-1008.jpg