Skip to Content

Aleris Executive Health

Aleris Executive Health er et helhetlig program som gir medlemmene skreddersydd oppfølging av egen helse gjennom en omfattende årlig helseundersøkelse, oppfølging gjennom en individuell helseplan, samt tilgjengelighet til alle våre faglige ressurser, hele året.

Ring oss på 41 43 34 34

Aleris Executive Health baserer seg på prinsippet om forebygging; potensielle helserisikoer oppdages tidlig og håndteres før de blir større og mer omfattende problemer som påvirker både arbeids- og livssituasjon negativt. Gjennom en årlig heldagsundersøkelse kartlegges helsetilstanden bredt og grundig. Denne undersøkelsen danner grunnlaget for en individuell og helhetlig plan for oppfølging.

Hva inngår i Aleris Executive Health?

1. Aleris Executive Helseundersøkelse

Omfattende, målrettet og grundig helseundersøkelse som gjennomføres ved Aleris Sykehus i Oslo.

2. Aleris Executive Helseplan

Skreddersydd og bredt anlagt helseplan som omfatter råd om medisinsk oppfølging, ernæring, trening og livsstil ut fra medlemmenes ønsker og for å forebygge potensielle helseskader/sykdom.

3. Eksklusiv tilgang

På Aleris Sykehus på Frogner i Oslo har våre Executive Health-medlemmer umiddelbar tilgang til resten av vårt omfattende helsetilbud.

Som landets største privateide sykehus har vi spesialister innen en lang rekke medisinske fagfelt, og avansert medisinsk utstyr samlet under ett tak.

Vi har blant annet spesialister i kardiologi, ortopedi, urologi, nevrologi, dermatologi, gynekologi, øre-nese-hals og allmennmedisin. Vi har ernæringsfysiolog, et komplett radiologisk tilbud (MR, CT, PET/CT m.m.) samt Nordens eneste private kreftsenter.

Ved behov bistår vi også i kontakten med våre samarbeidspartnere i Norge eller utlandet, for henvisning til offentlige sykehus eller ved behov for annen medisinskfaglig kompetanse.

4. Personlig helsekontakt

Medlemmer har egen kontaktperson som er tilgjengelig hele året og kan koordinere medisinske tjenester ved behov. Medlemmer får prioritert tilgang til hele Aleris’ medisinske ekspertise.

Lege hos Aleris Executive Health
Back to top