Utredning av sykdom: Hva er symptomer? Og hvordan tolkes de?

Er du en av dem som har en kompleks sykdomshistorie? Har du hatt flere legebesøk og undersøkelser uten å finne ut av hva som feiler deg? Legene ved Aleris har lang erfaring med å se det store symptombildet og utrede komplekse sykdommer. Nøkkelen ligger i det å ha god tid med pasienten, forteller allmennlege Vidar Ukkestad ved Aleris, - Da finner jeg svar!

Hva er et symptom?

Et symptom er en individuell opplevelse av noe som er annerledes ved en selv. Det finnes veldig mange kroppslige endringer som kan oppfattes som symptomer, og siden det er en subjektiv opplevelse kan det være vanskelig å tyde. Noen symptomer er relevante i forhold til sykdom og noen er ikke det. Legespesialistene ved Aleris vet hvilke symptomer som er viktige og relevante.

- Symptomer kan oppleves svært individuelt. Derfor er det viktig med god tid til hver enkelt pasient.- Dr. Vidar Ukkestad

Mange kommer til Dr. Ukkestad med komplekse problemer og lange sykehistorier. De håper på rask avklaring og behandling. Dr. Ukkestad er allmennlege ved Aleris på Strømmen og har 30-års erfaring. Han mener at nøkkelen til riktig utredning ligger i den gode samtalen med pasienten.

Allmennlege Vidar Ukkestad ved Aleris Strømmen

Forskjellig måter å tolke symptomer

Pasienter kommer ofte til legen etter at de har søkt etter symptomer på internett. De tror de har en god idé om hva slags sykdom de har. Det mange glemmer, eller ikke vet, når de søker på internett er at symptomer kan oppfattes veldig forskjellig. – Å være svimmel, for eksempel, forklarer dr. Ukkestad. - Det finnes flere typer svimmelhet. Er du ustø på beina, har du en fornemmelse om at verden snurrer, eller at det kjennes ut som verden gynger som om du er på en båt? Det er viktig at jeg som lege finner ut av hvordan symptomene oppfattes av den enkelte pasient. Det må stilles mange spørsmål for å finne ut av hvor problemet egentlig ligger, og til hvilken grad symptomene påvirker hverdagen deres.

Sykdommer kan utvikle seg over tid

Mange som kommer til legen tror de har hatt samme sykdom over en lengre periode, men det som for eksempel har startet som en lett luftveisinfeksjon kan ha utviklet seg til noe mer kronisk som har satt seg i hals eller lunger.

– En pasient kan komme til meg og si at de har hatt vondt i hodet lenge. Men selv ordet "lenge" kan være veldig subjektivt. For noen er en uke lenge, og for andre er lenge et par måneder eller to dager. – Ved hjelp av ulike faktorer setter jeg sammen "et puslespill" når jeg utreder en pasient. En annen ting som er veldig individuelt er smerte. Folk har veldig forskjellig smerteterskel, og kan leve med ulike nivåer av smerte.

Viktig med en god dialog

Har du en kompleks sykehistorie anbefales det å ta med det du har av papirer fra tidligere legebesøk. Da kan legen lett få innblikk i hva du har hatt av tidligere lidelser, medisiner og symptomer.

-Jeg har god tid til å høre hvordan symptomer og lidelser påvirker mine pasienters hverdag. Når jeg samtidig får en oversikt over medisiner de bruker, får jeg en god oversikt. Dessverre skyldes mange plager feilmedisinering hvor bivirkningene gjør at du føler seg sykere enn nødvendig.

Tverrfaglig veiledning

Ved alle sykehusene til Aleris finner du spesialister innen ulike felt. På Strømmen sitter Dr. Ukkestad sammen med både hudleger, gynekologer, hjertespesialist og nevrolog. – Det er veldig nyttig for meg å kunne sparre med en annen fagperson ved enkelte symptomer. Vi har lav terskel for å banke på døren til de andre spesialistene om jeg ønsker å forhøre meg. – Men har pasienten behov for grundig hjerteutredning for eksempel, henviser jeg dem videre til min kollega, slik at pasientene får de undersøkelsene de trenger.