Utredning av sykdom: Hva er symptomer? Og hvordan tolkes de?

Er du en av dem som har en kompleks sykdomshistorie? Har du hatt flere legebesøk og undersøkelser uten å finne ut av hva som feiler deg? Legene ved Aleris har lang erfaring med å se det store symptombildet og utrede komplekse sykdommer. Nøkkelen ligger i det å ha god tid med pasienten, forteller allmennlege Vidar Ukkestad ved Aleris, - Da finner jeg svar!

kreftutredning-1200x500.jpg