Skip to Content

Petroleumslege

Trenger du offshore-attest? Ved alle våre avdelinger har vi godkjente petroleumsleger.

Alle som skal jobbe offshore må ha godkjent helseattest (offshore-attest) som viser at de tilfredsstiller de krav som er satt for en sånn type jobb.

Attesten må vise at man er fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen og en evakueringssituasjon, at man kan jobbe sikkerhetsmessig forsvarlig til havs, og registrere varslinger.

Helseattesten må fornyes hvert 2. år. Fra 01.01.2014 er det kun godkjente petroleumsleger som kan utstede en slik helseerklæring.

Helseundersøkelsen er omfattende, og man tester blant annet syn, hørsel, hjerte-karsystemet, muskel- og skjelettsystemet og psykisk tilstand.

Til disse timene må du møte 30 min før oppsatt tid for å ta blodprøver


Her kan du få konsultasjon hos petroleumslege:


Back to top