Legetime dag og kveld - Oslo

johan_edvard_tellum_med_pas.jpg

Hos Aleris kan du raskt få time til en allmennlege som kan hjelpe deg med små og store helseplager. Vi har et bredt medisinsk tilbud og dyktige leger uten ventetid, både på dagtid og kveldstid!

Privat lege Oslo

Våre allmennleger bistår ved utredning og behandling av nyoppståtte plager, oppfølging av kroniske sykdommer og gjennomgang av medisinlister. Hos våre allmennleger får du time på dagen!

Om du trenger videre utredning eller behandling, har vi et bredt spesialisttilbud ved sykehuset, inkludert en topp moderne røntgenavdeling. Vi samarbeider tett med offentlige sykehus og innen en rekke medisinske områder er vi en del av ordningen Fritt sykehusvalg. Ta kontakt på tlf: 22 54 10 00

Vi kan følge deg hele veien til en bedre helse!

Allmennlegetjenesten bistår med blant annet:

  • Utrede og behandle sykdom og plager
  • Vaksine
  • EKG-taking
  • Blodtrykksmåling
  • Audiometri 
  • Øreskylling

Alle våre allmennleger er sertifiserte petroleumsleger og kan utstede attester for offshore. Vi har også sjømannslege som kan utstede sjømannssertfikater.

Vi kan også utstede legeerklæring i forbindelse med f.eks utveksling og opptak til Politihøyskolen.

Kontakt oss:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner, tlf: 22 54 10 00

Bestill time her