Aleris sykehus og medisinsk senter - alt under samme tak

Allmennlegene er ofte de første du møter når du oppsøker medisinsk hjelp.

Slik er det også for mange av pasientene som kommer til Aleris Helse, hvor det tilbys et bredt spekter av lege- og sykehustjenester. Allmennlegene hos Aleris bistår med alt fra akutte behov til helsesjekker, og tar i mot både barn og voksne.

Mange av pasientene som kontakter Aleris kommer for en generell helseundersøkelse, enten gjennom helseforsikring eller som privatbetalende. Allmennlegene møter også hele spekteret av lidelser - fra hverdagslige plager til livstruende tilstander i akutte situasjoner.

Allmennleger har særlig kompetanse i å foreta en innledende medisinsk vurdering av pasientens helsetilstand. Som allmennlege skal man være åpen og tilgjengelig for mennesker som søker hjelp for sine helseplager. De har en bred og generell medisinsk kunnskap, og målsetningen er at de fleste pasientene skal utredes og behandles i kontakt med allmennlegene.

Johan Edvard Tellum er en av allmennlegene som jobber ved Aleris sykehus og medisinske senter på Frogner i Oslo. Noe av det han opplever som annerledes ved å jobbe der er at alt av nødvendig kompetanse er samlet og lett tilgjengelig under ett tak. Hvis det viser seg at pasienten behøver undersøkelse eller behandling som krever spesialistkompetanse sørger allmennlegene for at pasienten så raskt som mulig får bistand til videre utredning og behandling.

- Jeg liker å sammenligne det å jobbe som allmennlege her med å kjøre i kollektivfeltet i morgenrushet. Når pasienten kommer til oss så kreves det ingen lang ventetid når pasienten har behov for time hos meg eller en spesialist. I stedet kan jeg møte pasienten, foreta min vurdering, og deretter gå rett over gangen og snakke med den relevante spesialisten dersom det er aktuelt. Jeg kan også selv sette tidspunkt for time med våre spesialister.

- Det viktigste med dette er selvsagt at det sparer pasienten for mye venting. En annen positiv effekt er at det frigir mye tid for oss leger som ellers ville blitt brukt på administrative oppgaver. I stedet for å søke opp spesialister og vente på svar på henvisninger kan jeg fylle en større andel av timeplanen min med pasientkonsultasjoner. Som lege føles det som en veldig riktig måte å jobbe på.

En av grunnverdiene hos Aleris er nettopp «pasienten i sentrum». Det er et gjennomgående mål for alt arbeid, uansett hvor i organisasjonen den ansatte i Aleris arbeider og hvor i utrednings- og behandlingsløpet den enkelte pasient befinner seg.

- Det er en målsetning å tilby en så trygg og komfortabel opplevelse som mulig for pasienten i møtet med oss. Vi legger stor vekt på at pasientene skal føle seg godt mottatt fra det øyeblikk de kontakter oss - at veien fra utredning til gjennomført behandling er så sømløs som mulig. Å få satt opp time med relevant spesialist eller for behandling og inngrep er noe som ofte kan ta tid, og som er en belastning for pasienten. Derfor forsøker vi å avklare dette så raskt som mulig.

Mye medisinskfaglig kompetanse under samme tak

Hos Aleris jobber det blant annet allmennleger, hudleger, kardiologer, gynekologer, gastrokirurger, nevrologer, ortopeder, urologer, plastikkirurger, radiologer, nukleærmedisinere og andre spesialister under samme tak, og med løsninger som åpner for samarbeid.

En av årsakene til at det er mulig å jobbe på denne måten er at Aleris er et mindre sykehus enn mange av de offentlige helseforetakene. Men det skyldes også en organisasjonskultur hvor det legges stor vekt på å finne innovative og effektive måter å jobbe på, samtidig som kvaliteten på pasientbehandlingen alltid skal komme først. Organiseringen gjør det mulig å ha en tett og løpende dialog mellom legene. Tellum understreker at det også er faglig utviklende for alle involverte med en slik arbeidsform.

- Alle som jobber her er medisinsk personell med ulik bakgrunn og mange års erfaring, noe som gjør at det er mye fagkunnskap samlet på et sted.

De fleste allmennleger jobber i det offentlige, men for å kunne ha et komplett medisinsk tilbud for pasientene er det veldig viktig for Aleris å ha «førstelinjen» på plass. På legevakten hos Aleris har for eksempel allmennlegene en viktig rolle i å vurdere det videre behandlingsløpet for hvert enkelt pasienttilfelle når de kommer.

- Som fastlege kan man noen ganger føle at det er en stor avstand mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Etter min erfaring kan man føle at en slik samarbeidsform ikke alltid er optimal, hverken for pasient eller lege. Dette kan oppleves som særlig krevende i forhold til det ansvaret vi leger føler på når det gjelder å følge opp våre pasienter på en så god måte som mulig. Her i Aleris sitter alle sammen over gangen for hverandre.

Rask utredning og behandling

Trygghet og forutsigbarhet er viktig når det gjelder egen helse. Ofte er det slik at uavhengig av om en person er bekymret for alvorlig sykdom, eller skal til en mindre undersøkelse eller inngrep, så oppleves det som en belastning å gå og vente. Kanskje må man også gå sykemeldt i påvente av behandling.

Et eksempel Johan Edvard Tellum kan fortelle om er en pasient fra en annen landsdel som hadde funnet Aleris i Oslo på nettet. Han tok kontakt på grunn av helsebekymringer som han hadde et behov for å få utredet. Fra pasienten satt på legekontoret og hadde fått vurdert behov for, og utført, en større MR-undersøkelse tok det én time, og han kunne dra hjemover igjen samme dag.

- Selvsagt er ikke dette alltid mulig, men som lege er det tilfredsstillende når en pasient tar kontakt og kan få nødvendig utredning så raskt. Og vi jobber kontinuerlig mot et mål om at alle som kommer skal få en faglig god og sømløs opplevelse i møtet med oss.