Skip to Content

Dykkerlege

Vi har dykkerleger i Oslo, Bergen og Trondheim.

I Norge er det krav til at yrkesdykkere, militære dykkere og fritidsdykkere må gjennomgå helseundersøkelse.

I følge Helsekravforskriften er det kun særskilt godkjente dykkerleger som kan utstede helseerklæring for off-shore dykkere. Helseundersøkelsen må gjennomføres årlig.

Dette er ikke en utfyllende liste, men noen eksempler på helsetilstander som kan diskvalifisere for dykking:

  • Helsesvikt som medfører plutselig tap av bevissthet, oppmerksomhet eller kognitiv yteevne slik som epilepsi, migrene eller episodiske arytmier.
  • Astma
  • Fedme ( > 30% kroppsfett)
  • Bruk av medikamenter som ndsetter fysisk eller psykisk yteevne.

I tillegg til en ordinær klinisk undersøkelse må man ved hver helseundersøkelse kontrollere eller utføre følgende:

  • Høyde
  • Vekt
  • Lungefunksjon
  • Blodprosent
  • U-stix
  • Fysisk yteevne

Ved den første helseundersøkelsen må det i tillegg til ovennevnte tas røntgen av lungene og EKG. EKG må også foretas årlig hos dykkere over 40 år. 

Til disse timene må du møte 30 min før oppsatt tid for å ta blodprøver.


Her kan du få konsultasjon hos dykkerlege:


Back to top