Allmennlege i Bergen

Hos Aleris Sykehus Marken i Bergen kan du raskt få time til en allmennlege som kan hjelpe deg med små og store helseplager. Vi har et bredt medisinsk tilbud og dyktige leger med kort ventetid.

Lege i Bergen

Om du trenger videre utredning eller behandling, kan du benytte et av våre seks sykehus og medisinske sentre. Som landets største kjede av private sykehus og medisinske sentre har vi spesialister innen de fleste medisinske fagfelt, og avansert medisinsk utstyr.

Vi samarbeider tett med offentlige sykehus og innen en rekke medisinske områder er vi en del av ordningen Fritt sykehusvalg.

Vi kan følge deg hele veien til en bedre helse!

Kontakt oss:

Aleris Sykehus Marken, tlf: 55 59 99 99

Allmennlegetjenesten bistår med blant annet:

  • Utrede og behandle sykdom og plager
  • Vaksine
  • EKG-taking
  • Blodtrykksmåling
  • Audiometri 
  • Øreskylling

Petroleumslege Bergen

Ved alle våre avdelinger har vi godkjente petroleumsleger for utstedelse av offshore-attester og andre relevante helseattest ved behov.

Legeerklæring Politihøyskolen

Vi kan også utstede legeerklæring i forbindelse med f.eks utveksling og opptak til Politihøyskolen.

Timebestilling via web

Når du booker time via web, kan du velge mellom 20 og 30 minutters konsultasjon. 

20 min konsultasjon er beregnet for konkrete og enklere problemstillinger som akutt luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon etc.

30 min konsultasjoner er for mer sammensatte problemstillinger som henvisninger videre til spesialist, fysioterapeut eller langvarige, udiagnostiserte plager. Bestill time her