Skip to Content

Wolfgang Picker

Radiolog

Wolfgang Picker er spesialist i radiologi siden 2005. Hans spesialtfelt er onkologisk radiologi abdominal og bekken radiologi med hovedtyngde på CT og MR diagnostikk.

Etter legestudiet i Tyskland kom han i 1996 til Norge hvor han etter et år ved Ullevål sykehus utdannet seg til spesialist i radiologi ved SIV Tønsberg og Radiumhospitalet. Fra 2005 jobbet han som overlege i Radiologi ved SIV Tønsberg med fagansvar for MR seksjonen før han kom til Aleris Kreftsenter i 2011.

Siden 2007 har han utviklet og etablert MR- diagnostikk av prostatakjertelen og er i dag en av Norges fremste radiologer innen dette feltet. Han har vært med å bygge opp det tverrfaglig organiserte Prostatasenteret ved SIV Tønsberg og er i dag fagansvarlig lege for diagnostikk av prostatakreft ved Aleris Kreftsenter.

”Et av de største utfordring innen prostatakreft er feilaktig og upresis diagnostikk som kan fører til forsinket og feilaktig behandling av pasientene. Ved hjelp av moderne MR teknikker og avansert MR veiledet biopsi diagnostikk av prostatakjertelen kan vi tilby en løsning som kan sikre pasientene en sikker diagnose og bidra til å forbedre behandlingen av pasienter med prostatakreft”

Radiolog Wolfgang Picker

Wolfgang Picker jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Prostatautredning

Vi utreder prostatasymptomer

Sjekk av prostata hos Aleris innebærer vanligvis en PSA-test, en klinisk undersøkelse av urolog samt en ultralyd av prostata.

Hyppig vannlating menn

Vi skreddersyr din behandling

Hyppig vannlating hos menn er svært vanlig. En urologisk undersøkelse kan finne årsaken til plagene.

MR er den beste bildediagnostiske metoden for å utrede prostataplager.

Ved Aleris tar vi alltid MR-bilder av prostata før vi tar biopsi (vevsprøve). Metoden øker treffsikkerheten og dermed tryggheten for pasienten.

PSA-test er en del av en prostatautredning, og kan brukes til å oppdage nye tilfeller av prostatakreft.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år.


Back to top