Skip to Content

Wolfgang Picker

Radiolog

Wolfgang Picker er spesialist i radiologi siden 2005. Hans spesialtfelt er onkologisk radiologi abdominal og bekken radiologi med hovedtyngde på CT og MR diagnostikk. Etter legestudiet i Tyskland kom han i 1996 til Norge hvor han etter et år ved Ullevål sykehus utdannet seg til spesialist i radiologi ved SIV Tønsberg og Radiumhospitalet. Fra 2005 jobbet han som overlege i Radiologi ved SIV Tønsberg med fagansvar for MR seksjonen før han kom til Aleris Kreftsenter i 2011. Siden 2007 har han utviklet og etablert MR- diagnostikk av prostatakjertelen og er i dag en av Norges fremste radiologer innen dette feltet. Han har vært med å bygge opp det tverrfaglig organiserte Prostatasenteret ved SIV Tønsberg og er i dag fagansvarlig lege for diagnostikk av prostatakreft ved Aleris Kreftsenter. ”Et av de største utfordring innen prostatakreft er feilaktig og upresis diagnostikk som kan fører til forsinket og feilaktig behandling av pasientene. Ved hjelp av moderne MR teknikker og avansert MR veiledet biopsi diagnostikk av prostatakjertelen kan vi tilby en løsning som kan sikre pasientene en sikker diagnose og bidra til å forbedre behandlingen av pasienter med prostatakreft”
Wolfgang PickerEspen Kvan

Espen Kvan

Urolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Sevat Løkensgard Molven

Sevat Løkensgard Molven

Urolog

Oslo
Drammen

Back to top