Skip to Content

Volker Pönitz

Kardiolog

Dr Volker Pönitz er utdannet cand. med. ved Universitetet i Heidelberg og Lübeck, Tyskland og har videre en Ph.D. fra Universitet i Bergen, 2009. Han har gjennomført en del av sin spesialistutdanning ved Aalborg Universitetssykehus, Danmark og har vært ansatt ved hjerteavdelingen Stavanger Universitetssykehus som overlege siden 2005. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 2005 og i hjertesykdommer i 2009. Volker Pönitz har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter, og er biveileder for Ph.D kandidat. Hans spesielle forskningsrelaterte interesseområde i de siste årene har vært blodfortynnende behandling i relasjon til hjertesykdom. Stavanger Universitetssykehus har en stor hjerteavdeling som dekker hele bredden av kardiologi med unntak av åpne hjerteoperasjoner. Volker har arbeidet ved invasivt laboratorium for hjertekateterisering, arytmienhet med kontroller og implantasjon av pacemakere og intra-cardiale defibrillatorer, og er fortsatt tilknyttet vaktordning ved avdelingens overvåkings/intensivavdeling. Han har spesialkompetanse og meget god erfaring innen non invasiv billeddiagnostikk (ultralyd av hjertet og CT-koronarangiografi). I tillegg har Volker hatt delansvar for oppfølging av pasienter med medfødt hjertesykdom og for oppfølging av pasienter med lipidforstyrrelser. Ved siden av det kliniske arbeidet har Volker vært deltakende som utprøver i flere internasjonale studier, blant annet som hovedansvarlig for studier i Norge. Dr. Pönitz har lang, klinisk erfaring både som akutt-kardiolog og ved poliklinisk arbeid med oppfølgning av pasienter med brystsmerter, hypertensjon (høyt blodtrykk), høyt kolesterol, hjertesvikt og pasienter med hjerterytmeforstyrrelser. Han legger stor vekt på å møte den enkelte pasient hos Aleris problem- og løsningsorientert og er opptatt av at pasienten får presentert sine problem og symptomer. Sammen med grundige og omfattende undersøkelser, vil dette kunne danne grunnlag for å få iverksette tiltak for å forebygge sykdom (hos pasienter som har høy risiko for å utvikle sykdom), starte adekvat medisinsk behandling, eller eventuelt å bli henvist direkte videre til operativ behandling ved norske universitetssykehus eller utenlandske sentra.
Volker Pönitz

Volker Pönitz
Nigussie Bogale

Kardiolog

Stavanger


Back to top