Skip to Content

Ulf Bertheim

Plastikkirurg

Dr.med. Ulf Bertheim har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Umeå i 1984. Han er overlege og godkjent spesialist i generell kirurgi og plastikkirurgi i Norge og i Sverige. Bertheim har arbeidet ved Plastikkirurgisk avdeling i Umeå 1988-2000. Han var overlege ved Helgeland sykehus fra 2000 til 2006, da han startet med egen klinikk. Innledet sin forskningskarriere innen plastisk kirurgi allerede i 1989 med spesialområde arrdannelser og sårheling. Disputerte i plastisk kirurgi i 2004 ved Universitetet i Umeå. Bertheim er fortsatt forskningsaktiv og samarbeider med ulike forskningsgrupper i Sverige innen disse områdene. Har presentert sine forskningsresultater ved flere internasjonale kongresser og i vitenskapelige tidsskrifter. Som pasient møter du ham ved Aleris Drammen.
Ulf Bertheim

Ulf Bertheim
Margareth Bruheim

Plastikkirurg

Oslo
Drammen

Monika Viktoria Liszak

Kosmetisk sykepleier

Drammen


Back to top