Skip to Content

Turid Apelland

Kardiolog

Dr. Turid Apelland tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1992. Etter turnustjeneste ved Diakonhjemmet sykehus og deretter distriktsturnustjeneste i Kåfjord kommune, mottok hun i 1994 autorisasjon som lege ved Fylkeslegen i Oslo. Etter dette tok hun videreutdanning i generell indremedisin og kardiologi/ hjertesykdommer, først ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, deretter ved Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet. Hun ble godkjent spesialist i både indremedisin og hjertesykdommer i 2001. Fra 2002 var hun overlege i hjertesykdommer ved medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Der deltok hun i generell kardiologisk vaktordning i mange år, med ansvar for akutt syke pasienter med hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt med mer. Fra 2014 jobbet hun på hjertemedisinsk poliklinikk, Bærum sykehus, som medisinskfaglig ansvarlig hjertespesialist, der hun utredet pasienter med en rekke ulike symptomer som kunne gi mistanke om hjertesykdom. Hun hadde i tillegg hovedansvar for utdanning av kommende hjertespesialister i ekkokardiografi (ultralyd av hjertet). Videre har hun bidratt til utviklingen av retningslinjer innen hjertesykdommer på nasjonalt nivå. Hun har også publisert nasjonale og internasjonale artikler, og deltatt i medisinsk forskning og kliniske studier. Dr. Apelland har lang klinisk erfaring med poliklinisk utredning, behandling og oppfølging av pasienter med ulike hjertesymptomer, så som brystsmerter, hjertebank og pustebesvær. Basert på pasientens sykehistorie, og resultat av de undersøkelser som blir utført, tas det stilling til videre behandlingstiltak, det være seg behov for medisinsk behandling eller videre henvisning til operasjonssenter i inn- eller utland.

Turid Apelland

Turid Apelland
Einar Søyland

Kardiolog

Oslo

Elsa M. Hjerkinn

Kardiolog

Oslo

Pirouz Badr

Kardiolog

Strømmen


Back to top