Skip to Content

Turid Apelland

Kardiolog

Dr. Turid Apelland tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1992.

Etter turnustjeneste ved Diakonhjemmet sykehus og deretter distriktsturnustjeneste i Kåfjord kommune, mottok hun i 1994 autorisasjon som lege ved Fylkeslegen i Oslo. Etter dette tok hun videreutdanning i generell indremedisin og kardiologi/ hjertesykdommer, først ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, deretter ved Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet. Hun ble godkjent spesialist i både indremedisin og hjertesykdommer i 2001.

Fra 2002 var hun overlege i hjertesykdommer ved medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Der deltok hun i generell kardiologisk vaktordning i mange år, med ansvar for akutt syke pasienter med hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt med mer. Fra 2014 jobbet hun på hjertemedisinsk poliklinikk, Bærum sykehus, som medisinskfaglig ansvarlig hjertespesialist, der hun utredet pasienter med en rekke ulike symptomer som kunne gi mistanke om hjertesykdom. Hun hadde i tillegg hovedansvar for utdanning av kommende hjertespesialister i ekkokardiografi (ultralyd av hjertet). Videre har hun bidratt til utviklingen av retningslinjer innen hjertesykdommer på nasjonalt nivå. Hun har også publisert nasjonale og internasjonale artikler, og deltatt i medisinsk forskning og kliniske studier.

Dr. Apelland har lang klinisk erfaring med poliklinisk utredning, behandling og oppfølging av pasienter med ulike hjertesymptomer, så som brystsmerter, hjertebank og pustebesvær. Basert på pasientens sykehistorie, og resultat av de undersøkelser som blir utført, tas det stilling til videre behandlingstiltak, det være seg behov for medisinsk behandling eller viderehenvisning til operasjonssenter i inn- eller utland.

Turid Apelland

Turid Apelland jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Medisinske Senter Strømmen

Støperiveien 5
2010 Strømmen

Tlf. 63 80 03 30


Hjertespesialist

Hjerte- og karsykdommer

Hos Aleris kan vi tilby grundig hjerteutredning med kort ventetid.

Hjertesjekk

Aleris tilbyr grundig hjerteutredning

En hjertesjekk vil avdekke om du har forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Hjerteinfarkt

Kan forebygges svært effektivt

Hjerteinfarkt kan forebygges svært effektivt. En hjertesjekk hos Aleris vil gi deg svarene du trenger.

Arbeids-EKG

Hjertets arbeidskapasitet

Arbeids-EKG foretas for å undersøke hjertets arbeidskapasitet. Man registrerer hjerterytme, blodtrykk og puls.

Hjerteflimmer kan øke sjansen for å få blodpropp og hjerneslag, men dette finnes det god behandling for å forhindre.

Ved å måle blodtrykket jevnlig over 24 timer vil man få et bedre bilde på blodtrykket ditt enn man får ved en enkelt måling på legekontoret.


Einar Søyland Kardiolog

Oslo

Les mer
Ottar Aase Kardiolog

Strømmen

Les mer
Elsa M. Hjerkinn Kardiolog

Oslo

Les mer
Pirouz Badr Kardiolog

Strømmen

Les mer
Back to top