Skip to Content

Torben Ianssen

Ortoped

Torben Ianssen er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Aleris Sykehus Frogner, der han utfører skulderprotesekirurgi.

Dr. Ianssen har sin bakgrunn fra Sykehuset Telemark og Ullevål Universitetssykehus. Ved siden av sitt arbeid ved Aleris jobber han som overlege ved Betanien Hospital i Skien. Han har arbeidet innen ortopedisk kirurgi siden 2006 og er medlem av Norsk Ortopedisk Forening.

Torben Ianssen

Torben Ianssen

Back to top