Skip to Content

Tony Byrgesen

Allmennlege

Tony Aursand Byrgesen spesialiserer seg til indremedisiner og jobber blant annet med hjerte- og lungesykdommer, kreftsykdommer og mage-/tarmlidelser. Han har vært aktiv i legevakten i flere kommuner og har god innsikt i dagens legevaktstjenester og akuttmedisin.Han har jobbet de siste 3 årene ved St. Olavs Hospital, Namsos Sykehus og som selvstendig legevaktslege siden 2011. Tony ble uteksaminert som lege ved Det Jagiellonske Universitet i Krakow i 2011, og har siden den gang viet det meste av sin tid til klinisk arbeid. Som et resultat av dette har han opparbeidet seg en bred interesse for faget og menneskene han møter i det daglige, både på godt og vondt. For Tony er det viktig at lege/pasientkontakten som opprettes i et besøk på legevakten skal være bidragsgivende til god diagnostikk og behandling. Pasienten skal reise herfra med en følelse av å ha blitt hørt, og legevaktsbesøket skal være en erfaring som bringer med seg trygghet og innsikt i egen kropp og sykdom.
Tony Byrgesen

Tony Byrgesen
Alesya Knutsen

Hudlege og allmennlege

Trondheim

Tom Holthe

Allmennlege

Trondheim


Back to top