Skip to Content

Tommy Bernhard Johnsen

Gastrokirurg

Tommy Bernhard Johnsen tilbyr dagkirurgiske inngrep innen gastrokirurgi og proktologi. Han kan blant annet hjelpe deg med problemstillinger som gallestein, reflukssykdom, brokk, hemoroider, rektumprolaps og analfistler. Dr. Johnsen har lang erfaring fra gastrokirurgi ved Ålesund Sjukehus, der han, etter spesialiseringen ved samme sykehus, har jobbet som overlege og avdelingssjef for kirurgisk avdeling. Ved siden av jobben ved Aleris vil han jobbe ved gastrokirurgisk seksjon ved St.Olavs Hospital.
Tommy Bernhard Johnsen

Tommy Bernhard Johnsen
Gustav Robert Hareide

Gastrokirurg

Ålesund


Back to top