Skip to Content

Tomm B. Müller

Nevrokirurg

Dr. Tomm B Müller har spesialisert seg på generell nevrokirurgi, skallebasiskirurgi, spinalkirurgi, intrakranielle aneurysmer, nevroonkologi, nevrointensiv-behandling. Han utfører hvert år et høyt antall nevrokirugiske inngrep og mange av disse er svært komplekse. Tomm B Müller er overlege, dr.med. og utdannet cand.med. fra NTNU og har medisinsk doktorgrad fra NTNU fra 1996. Videre spesialistgodkjennelse i Nevrokirurgi i 2000. Overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital siden 2001. Dr. Müller har også jobbet som overlege på Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo.

Ortoped Tomm B. Müller

Tomm B. Müller jobber ved:Oliver Grundnes

Oliver Grundnes

Ortoped

Oslo

Øystein Nygaard

Øystein Nygaard

Nevrokirurg

Oslo

Vidar Opland

Vidar Opland

Ryggkirurg

Oslo

Back to top