Skip to Content

Tomm B. Müller

Nevrokirurg

Dr. Tomm B Müller har spesialisert seg på generell nevrokirurgi, skallebasiskirurgi, spinalkirurgi, intrakranielle aneurysmer, nevroonkologi, nevrointensiv-behandling. Han utfører hvert år et høyt antall nevrokirugiske inngrep og mange av disse er svært komplekse. Tomm B Müller er overlege, dr.med. og utdannet cand.med. fra NTNU og har medisinsk doktorgrad fra NTNU fra 1996. Videre spesialistgodkjennelse i Nevrokirurgi i 2000. Overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital siden 2001. Dr. Müller har også jobbet som overlege på Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo.
Tomm B. Müller

Tomm B. Müller
Øystein Nygaard

Nevrokirurg

Oslo

Vidar Opland

Ryggkirurg

Oslo


Back to top