Skip to Content

Thamprasert Falch Plaipetch

Øre-nese-hals spesialist

Thamprasert Falch Plaipetch er utdannet ved det medisinske universitetet Debrecen i 2003.

Han har jobbet som skipslege i Kystvakten og ved nevrologisk avdeling før han begynte på ØNH- spesialiseringen i 2007. Han har jobbet i hode- og halsseksjon ved Haukeland Universitetssykehus i 18 måneder og jobber nå som overlege ved ØNH- avdelingen på Universitetssykehuset i Stavanger.

Han utreder og behandler ulike ØNH- plager og sykdommer blant voksne og barn, og har generell kirurgisk kompetanse i hode og hals.

Øre-nese-hals spesialist Thamprasert Falch Plaipetch

Thamprasert Falch Plaipetch jobber ved:

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

Tlf. 51 57 75 50


Øre-nese-hals-spesialist

Utredning og operasjon

Våre erfarne øre-nese-hals-spesialister tilbyr utredning og operasjon av en rekke ØNH-problemstillinger. Kort ventetid.

Øresus

Tinnitus

Vi anbefaler at du oppsøker ØNH-spesialist dersom du er plaget med øresus.

Nesemuslingene kan krympes ved forskjellige former for operasjon, slik at det blir lettere å få luft gjennom nesen.

Ørebetennelse

Otitis externa

Vi har mange som kommer til oss fordi de har vondt i ørene, og ørebetennelse er en vanlig årsak.

Spyttkjertelbiopsi

Vevsprøve fra spyttkjertel

Biopsi gjør det mulig å stille svært nøyaktige og spesifikke diagnoser.

Operasjon av trommehinnen

Myringoplastikk

Ved hull på trommehinnen som ikke gror av seg selv kan operasjon av trommehinnen (myringoplastikk) være nødvendig.

Back to top