Skip to Content

Sindre Ekren

Allmennlege

Sindre Ekren (f. 1981) er allmennlege ved Aleris Bergen, og har jobbet her siden 2012. Han var ferdig utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2007. Han har videreutdanning og bistilling innen dykke- og hyperbarmedisin, og er sertifisert dykkerlege, petroleumslege og sjømannslege. Sindre har bred erfaring gjennom flere år i allmennmedisin, samt også mer spesialisert fagfordypning bl.a. fra øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Han er også opptatt av riktig vurdering av blodprøver, og har på dette feltet videreutdanning fra Seksjon for medisinsk biokjemi på Haukeland. I møtet med pasientene er Sindre opptatt av god kommunikasjon som en viktig forutsetning for god behandling. Pasienten skal alltid føle seg hørt og forstått under konsultasjonen, og vil alltid bli godt informert om det faglige grunnlaget for de medisinske vurderinger som gjøres.
Sindre Ekren

Sindre Ekren
Marianne Borlaug

Allmennlege

Bergen

Jessica Cano Alvarez

Allmennlege

Bergen

Finn Greve-Isdahl

Barnelege

Bergen


Back to top