Skip to Content

Sigurlaug Gudmundsdottir

Mammae-radiolog

Sigurlaug Gudmundsdottir er uteksaminert fra Universitetet på Island 1997. Hun er spesialist i medisinsk radiologi fra 2007 med spesialistutdannelse fra Radiumhospitalet og Ahus. Hun har jobbet med brystdiagnostikk siden år 2000, og hatt dette som hovedfelt siden 2007. Hun har jobbet som overlege på Radiumhospitalet 2007-2009, og som seksjonsoverlege med medisinsk ansvar for brystdiagnostikk på Akershus Universitetssykehus 2009-2013. Sigurlaug har bred erfaring med screening, klinisk mammografi og MR mammae.
Sigurlaug GudmundsdottirGunnar Kullmann

Gunnar Kullmann

Radiolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Ulrika Ekseth

Ulrika Ekseth

Radiolog

Oslo

Geir R. Ulimoen

Geir R. Ulimoen

Radiolog

Oslo

Joanna Majak Gundersen

Joanna Majak Gundersen

Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Mariam Löfwander

Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Back to top