Skip to Content

Sigurlaug Gudmundsdottir

Mammae-radiolog

Sigurlaug Gudmundsdottir er uteksaminert fra Universitetet på Island 1997. Hun er spesialist i medisinsk radiologi fra 2007 med spesialistutdannelse fra Radiumhospitalet og Ahus. Hun har jobbet med brystdiagnostikk siden år 2000, og hatt dette som hovedfelt siden 2007. Hun har jobbet som overlege på Radiumhospitalet 2007-2009, og som seksjonsoverlege med medisinsk ansvar for brystdiagnostikk på Akershus Universitetssykehus 2009-2013. Sigurlaug har bred erfaring med screening, klinisk mammografi og MR mammae.

Mammae-radiolog Sigurlaug Gudmundsdottir

Sigurlaug Gudmundsdottir jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Om brystkreft

Cancer mammae

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Vevsprøve

Histologi/Cytologi

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop.

MR av bryst

MR mammae

MR-undersøkelse av brystene kan være aktuelt i forbindelse med utredning av brystkreft. Tilbys kun på Aleris Frogner.

Mammografi

Brystdiagnostikk

Mammografi er en bildediagnostisk undersøkelse av brystet som kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium.


Gunnar Kullmann Radiolog

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Ulrika Ekseth Radiolog

Oslo

Les mer
Geir R. Ulimoen Radiolog

Oslo

Les mer
Joanna Majak Gundersen Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Mariam Löfwander Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Back to top