Skip to Content

Sevat Løkensgard Molven

Urolog

Sevat Løkensgard Molven er spesialist i generell kirurgi og urologi og jobber ved Aleris Drammen og Aleris Frogner. Dr. Molven jobber mye med utredning og behandling av alle urologiske kreftformer, med særlig fokus på kikkhullsoperasjoner. Han har i tillegg gjort flere hundre operasjoner for godartet prostataforstørrelse, forhudsoperasjoner og lignende. Han var ferdig utdannet lege i 2000 med autorisasjon siden 2002. Han jobbet først som kirurg ved Haugesund Sjukehus der han fikk bred generell kirurgisk erfaring før utdannelsen ble spisset mot urologi, først ved Drammen Sykehus, deretter Oslo universitetssykehus- Aker og Radiumhospitalet. Dr Molven har vært tilknyttet Aleris Sykehus og kreftsenteret siden januar 2013. - Når jeg møter en pasient er det viktigste å lytte til hva slags problemer og forventninger den enkelte har, og deretter sammen finne den optimale utredningen og behandlingen i hvert enkelt tilfelle. Ingen er helt like, alle fortjener å bli hørt, tatt på alvor og behandlet best mulig.
Sevat Løkensgard Molven

Sevat Løkensgard Molven

Back to top