Skip to Content

Rune Eggum

Spesialist i karkirurgi

Dr. Rune Eggum har medisinsk embetseksamen fra universitetet i Oslo, 1992. Han er spesialist i karkirurgi, thoraxkirurgi og generell kirurgi. Han har arbeidet ved kirurgisk avdeling på sykehuset i Odda, karkirurgisk seksjon på Drammen sykehus, thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet, Oslo vaskulære senter på Aker universitetssykehus og kar-/thoraxkirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus.

Spesialist i karkirurgi Rune Eggum

Rune Eggum jobber ved:


Back to top