Skip to Content

Ragnar Gunnarsson

Revmatolog

Dr. Ragnar Gunnarsson er spesialist i revmatologi og indremedisin. Han har medisinsk embetseksamen fra Universitetet på Island 1992, og er godkjent spesialist i indremedisin i 2000 og revmatologi i 2001. I 2013 tok han medisinsk doktorgrad (PhD) på systemisk autoimmun bindevevssykdom (Mixed connective tissue disease) ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Han er siden 2003 overlege ved Revmatologisk avdeling på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Tidligere: 1992-1992 Landspitalinn i Reykjavik, Island, Kirurgisk og medisinsk avdeling. 1993-1994 Nordlandssykehuset i Bodø, Medisinsk avdeling 1999-2000 Sørlandet sykehus Arendal, Revmatologisk avdeling 1994-2003 Stavanger universitetssykehus, hovedsakelig tilknyttet Seksjon for klinisk immunologi. Dr Gunnarsson sier at for han er det aller viktigste å ta pasienten på alvor. På Aleris Strømmen vil mine oppgaver være utredning, second opinion og eventuelt oppfølging av revmatiske lidelser samt andre kroniske sykdommer i immunforsvaret.
Ragnar Gunnarsson

Ragnar Gunnarsson
Back to top