Skip to Content

Pirouz Badr

Kardiolog

Pirouz Badr er utdannet lege og cand. med. ved Universitetet i Oslo i 1994. Han ble spesialist i indremedisin i 2001 etter flere års arbeid på indremedisinke avdelinger ved Akershus universitetssykehus og spesialist i hjertesykdommer ved Rikshospitalet i 2006. Pirouz Badr har lang erfaring med utredning og behandling av pasienter med høyt blodtrykk, høyt kolesterol, brystsmerter, forskjellige former for hjerterytmeforstyrrelser (som f.eks. hjerteflimmer), bilyd over hjerte, pusteproblemer, svimmelhet og besvimelser. I tillegg til dette følger Badr opp pasienter med tidligere gjennomgått hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser og livsstilssykdommer som er et stadig voksende samfunnsproblem og kan føre til hjerte- karsykdommer.
Pirouz BadrEinar Søyland

Einar Søyland

Kardiolog

Oslo

Elsa M. Hjerkinn

Elsa M. Hjerkinn

Kardiolog

Oslo

Turid Apelland

Turid Apelland

Kardiolog

Oslo

Back to top