Skip to Content

Philip M Fodstad

Øre-nese-hals-spesialist

Philip M Fodstad er spesialist i øre-nese-hals-sykdommer og hode-/hals-kirurgi. Han har bred erfaring i kirurgi innen hele fagfeltet, med særlig fokus på nese/bihuler og tilstander i svelg og hals. Allergologiske utredninger og behandling av pasienter med problemer i nese og bihuler er et fokusområde.

På Aleris vil dr. Fodstad utføre alle typer nese- og bihuleoperasjoner. I tillegg til generelle ØNH-operasjoner og kuler på halsen. Dr. Fodstad har sin hovedarbeidsplass som overlege på ØNH-avdelingen på Rikshospitalet der han utfører avansert nese- og bihulekirurgi. I tillegg har han erfaring med allergiutredning og -behandling.

Philip Fodstad er medlem i Norsk Forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi og er overlege på rhinolaryngologisk seksjon, ØNH-avdelingen, OUS-Rikshospitalet. 

Philip M Fodstad

Philip M Fodstad jobber ved:Oscar Ohene Asante

Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Sonja Solbakken

Sonja Solbakken

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Amer Niaz

Amer Niaz

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Per Leganger Larsen

Per Leganger Larsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Gita Gupta Jacobsen

Gita Gupta Jacobsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Back to top