Skip to Content

Per Leganger Larsen

Øre-nese-hals-spesialist

Per Leganger Larsen er spesialist i øre-nese-halssykdommer (1993) og har vært overlege siden 1998. Han har sin utdannelse fra Danmark. Per Leganger Larsen har sin utdannelse fra Danmark ved Københavnske hospitaler. Han har vært med på å innføre optikkveiledet bihulekirurgi (FESS) i Danmark (1989) og har siden utført operasjonene ved Københavnske hospitaler og ved Aleris i Danmark. Har siden 2008 også foretatt ballongutvidelse av bihulenes avløp, og siden 2013 ballongutvidelse av øretrompeten. Per Larsen har utviklet den såkalte ”knapteknik” (In-lay On-lay) til lukking av hull i trommehinnen. Operasjonen kan da oftest foregå gjennom øregangen, uten rasering og uten at mellomøret fylles opp med materiale til å holde den nye trommehinnen på plass. Han arbeider i dag overveiende med bihulekirurgi (FESS), lukking av hull i trommehinnen (myringoplastikk) og høreforbedrende inngrep (tympanoplastikk), særlig operasjon for fastvokst stigbøyle (stapedotomi). Dr Larsen har utført mer enn 1000 bihuleoperasjoner og mer enn 400 operasjoner for fastvokst stigbøyle. Videre har han avholdt kurs i bihulekirurgi og deltar løpende som underviser ved hoved- halskirurgiske og ørekirurgiske kurs.Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler (80) og bokkapitler, hvorav de fleste omhandler nese- bihuler og mellomører. Per Larsen har mottatt Europeisk Rhinologisk Selskaps pris for beste basalforskning og vært formann for Dansk Rhinologisk Selskab (Næse- Bihulelægerne i Danmark) fra 2002-2008. Larsen har vært tilknyttet Aleris i Oslo i flere år og utfører her en rekke ulike øreoperasoner.

Per Leganger Larsen

Per Leganger Larsen jobber ved:Oscar Ohene Asante

Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Sonja Solbakken

Sonja Solbakken

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Amer Niaz

Amer Niaz

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Gita Gupta Jacobsen

Gita Gupta Jacobsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Philip M Fodstad

Philip M Fodstad

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Back to top