Skip to Content

Pål Krøger

Plastikkirurg

Krøger er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 1999 og er spesialist i Plastikkirurgi i Norge og Sverige. Dr. Pål Krøger er spesialist i plastikkirurgi ved Aleris Sykehus Hinna Park i Stavanger. I tillegg arbeider Dr. Krøger med onkoplastisk- og rekonstruktiv brystkirurgi ved Stavanger Universitetssykehus. Han holder jevnlig foredrag og kurs for både studenter og leger. Dr. Krøger er medlem av Den Norske Legeforening, Norsk Kirurgisk Forening og Norsk Plastikkirurgisk Forening. Tidligere har Dr. Krøger arbeidet som avdelingssjef ved plastikk- og håndkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Han har også vært overlege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland Sykehus. Dr. Krøger er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. Han har gjort sin spesialistutdanning i plastikkirurgi ved Stavanger Universitetssykehus, Haukeland Sykehus og Norrlands Universitetssykehus i Sverige.
Pål Krøger

Pål Krøger
Georg Panczel

Plastikkirurg

Stavanger

Andreas Svee

Plastikkirurg

Bodø


Back to top