Skip to Content

Paal Arnesen

Ortoped

Paal Arnesen har en bred ortopedisk erfaring og har gjennomført ett stort volum av ulike ortopediske operasjoner. Arnesen studerte medisin i Tromsø og er spesialist i Ortopedisk kirurgi fra 2010. Han har fra 2009 vært overlege ved ortopedisk avdeling på Sørlandet Sykehus Arendal. Fra 2011 og til 2016 har han vært avdelingsleder for ortopedisk avdeling i Arendal. Han har også jobbet ved ortopedisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Arnesen har et særlig fokus på pasienten og er opptatt av at pasienten føler seg godt ivaretatt gjennom hele pasientforløpet.
Paal Arnesen


Back to top