Skip to Content

Øystein Nygaard

Nevrokirurg

Nevrokirurg

Dr. Øystein Nygaard har spesialisert seg på spinalkirurgi innen området degenerativ rygg og nakke samt generell nevrokirurgi. Øysetin Nygaard er overlege, prof.dr.med. og utdannet Cand. Med. ved universitetet i Tromsø. Han har medisinsk doktorgrad også fra Universitetet i Tromsø (1997) og fikk sin spesialistgodkjennelse i Nevrokirurgi i 1992. Overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital siden 1997, Seksjonsoverlege spinalkirurgi. Leder for Nasjonalt senter for spinale lidelser St.Olavs Hospital fra 2002-2012.Faglige interesser:
Øystein Nygaard

Øystein Nygaard
Tomm B. Müller

Nevrokirurg

Oslo

Vidar Opland

Ryggkirurg

Oslo


Back to top