Skip to Content

Ottar Aase

Kardiolog

Ottar Aase ble utdannet lege og cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1984. Han ble spesialist i Indremedisin i 1992 etter flere års arbeid på medisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus hvor han viste spesiell interesse for hjertepasienter og deltok i forskning for bedring av tidlig diagnostikk av akutt hjerteinfarkt. Han fullførte sitt doktorgradsarbeid i 1999 på Ullevål universitetssykehus hvor han også ble spesialist i hjertesykdommer i 2000.

Ottar Aase har bred erfaring med hjertepasienter både i akuttsituasjoner i akuttmottakelse, på hjerteovervåking og intensivavdelinger, samt med utredning av inneliggende hjertepasienter på hjerteavdelinger og fra poliklinisk virksomhet med ultralydundersøkelser, arbeidsbelastnings EKG, pacemaker kontroller, 24 timers EkG og 24 timers blodtrykk.

Han har lang erfaring innen kardiologi ved Akershus universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og Ringerike sykehus.

Kardiolog Ottar Aase

Ottar Aase jobber ved:

Aleris Medisinske Senter Strømmen

Støperiveien 5
2010 Strømmen

Tlf. 63 80 03 30


Hjertespesialist

Hjerte- og karsykdommer

Hos Aleris kan vi tilby grundig hjerteutredning med kort ventetid.

Hjertesjekk

Aleris tilbyr grundig hjerteutredning

En hjertesjekk vil avdekke om du har forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Hjerteinfarkt

Kan forebygges svært effektivt

Hjerteinfarkt kan forebygges svært effektivt. En hjertesjekk hos Aleris vil gi deg svarene du trenger.

Arbeids-EKG

Hjertets arbeidskapasitet

Arbeids-EKG foretas for å undersøke hjertets arbeidskapasitet. Man registrerer hjerterytme, blodtrykk og puls.

Hjerteflimmer kan øke sjansen for å få blodpropp og hjerneslag, men dette finnes det god behandling for å forhindre.

Ved å måle blodtrykket jevnlig over 24 timer vil man få et bedre bilde på blodtrykket ditt enn man får ved en enkelt måling på legekontoret.


Pirouz Badr Kardiolog

Strømmen

Les mer
Turid Apelland Kardiolog

Oslo
Strømmen

Les mer
Back to top