Skip to Content

Ottar Aase

Kardiolog

Ottar Aase ble utdannet lege og cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1984. Han ble spesialist i Indremedisin i 1992 etter flere års arbeid på medisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus hvor han viste spesiell interesse for hjertepasienter og deltok i forskning for bedring av tidlig diagnostikk av akutt hjerteinfarkt. Han fullførte sitt doktorgradsarbeid i 1999 på Ullevål universitetssykehus hvor han også ble spesialist i hjertesykdommer i 2000. Ottar Aase har bred erfaring med hjertepasienter både i akuttsituasjoner i akuttmottakelse, på hjerteovervåking og intensivavdelinger, samt med utredning av inneliggende hjertepasienter på hjerteavdelinger og fra poliklinisk virksomhet med ultralydundersøkelser, arbeidsbelastnings EKG, pacemaker kontroller, 24 timers EkG og 24 timers blodtrykk. Han har lang erfaring innen kardiologi ved Akershus universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og Ringerike sykehus.
Ottar Aase


Back to top