Skip to Content

Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals-spesialist

Dr Asante har embetseksamen fra Royal College of Surgeons i Irland. Før oppstart i spesialistutdanning i ØNH, arbeidet han som akuttmedisinsk lege, ortopedkirurgi, gastrokirurgi samt med idrettsmedisin. Nå kombinerer han ØNH-spesialiteten med idrettsmedisin og er i tillegg lege for TV 2 Sporty. ØNH-spesialiseringen begynte han med på Royal Victoria Eye and Ear Hospital i Irland. Her jobbet han i nesten 2 år. Deretter fortsatte spesialiseringen ved Haukeland Universitetssykehus fra 2008 til 2010 og deretter har han jobbet ved Akershus universitetssykehus. Hovedfokuset innen ØNH-faget er øresykdommer som hørsel, ytre, mellomøre og indre øresykdommer. Øresus, søvnapné og balansesystemet inkludert svimmelhet,  er noe som han har jobbet mye med både ved Haukeland Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for svimmelhet, og ved Royal Victoria Eye and Ear Hospital. Oscar Ohene Asante tar i mot pasienter med både akutte og kroniske øre-nese-hals-sykdommer. Han vurderer og behandler alle typer ØNH-sykdommer. Allergi- og øvre luftveisproblemer er områder jeg liker å utrede og behandle. Allergihyposensibilisering er et område som jeg har jobbet mye med de siste årene ved Aleris. For meg er det viktig at alle pasienter føler tillit fra første stund. Jeg legger vekt på å gi forståelig og grundig informasjon til pasientene, samt en god oppfølging. Det er viktig for meg at pasientene føler seg i trygge og i kompetente hender.

Oscar Ohene Asante

Oscar Ohene Asante
Sonja Solbakken

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Amer Niaz

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Guttorm Bruskeland

Fysiolog og søvnspesialist

Oslo

Per Leganger Larsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Gita Gupta Jacobsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Philip M Fodstad

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo


Back to top