Skip to Content

Ole Rasmus Robak

Ortoped

Dr. Ole Rasmus Robak har bred erfaring innen ortopedisk skadekirurgi, hoftekirurgi, kne, fot og ryggkirurgi. De senere årene har ryggkirurgi vært dr. Robaks hovedarbeidsområdet. Dr. Robak har medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Oslo 1981, spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi 1995. Overlege ved Aker universitetssykehus i årene 1994-2011, seksjonsoverlege og senere avdelingsoverlege 1994-1998.
Ole Rasmus Robak

Ole Rasmus Robak


Ole Rasmus Robak jobber ved:
Back to top