Skip to Content

Morten Sørgård

Ortoped

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Morten Sørgård er spesialist i ortopedisk kirurgi og arbeider ved Aleris Sykehus Nesttun og Aleris Sykehus Bodø. Ved Nesttun foretar Morten primært fot- og ankelkirurgi. Ansatt ved ortopedisk avdeling NLSH Bodø fra januar 2003-2006. Spesialisering ved St.Olavs hospital Trondheim fra 2006-2008, etter dette arbeidet som overlege ved Nordlandssykehuset. Spesialinteresse for idrettsmedisin, og har vært lege for FK Bodø/Glimt siden 2008. Sørgård har publisert i internasjonale tidsskrift. Han har stilling som universitetslektor i ortopedi f.o.m. 2009 ved Universitetet i Tromsø, avd Bodø. Tilknyttet Aleris Bodø siden januar 2010.
Morten Sørgård

Morten Sørgård

Back to top