Skip to Content

Maurizio Severino

Nevrolog

Maurizio Severino ble utdannet lege og cand.med. ved Universitetet Federico II i Italia i 2001. Han ble spesialist i nevrologi i 2006 etter flere års arbeid på de nevrologiske avdelinger ved Federico II universitetssykehus hvor han viste spesiell interesse for epilepsi, migrene og bevegelse forstyrrelser. Han har jobbet som doktorgradstudent inntil 2012 på Syddansk og Aarhus Universitet, Danmark. Maurizio Severino har bred erfaring med nevropasienter både i akuttsituasjoner i akuttmottagelse, på avdelinger, dag-hospital og poliklinikk. Han har erfaring med botox behandling til behandling av blant annet migrene og er i gang med hals-ultralydundersøkelser utdannelse i Oslo. Hans hovedinteresse er å kombinere grunn-nevroforskning og klinisk jobb i bevegelsesforstyrrelser. Han har 9 år erfaring innen nevrologi ved Federico II universitetssykehus og ved flere sykehus i Norge og Sverige.
Maurizio Severino

Maurizio Severino
Back to top