Skip to Content

Marianne Borlaug

Allmennlege

Marianne var ferdig utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2009. Marianne har tidligere jobbet som allmennlege og sykehjemslege i Sund Kommune. Videre har hun jobbet 2 år ved Hormonlaboratoriet på Haukeland universitetssykehus med kvalitetssikring og vurdering av hormonanalyser. Hun har hatt rådgivende funksjon for allmennleger i forhold til tolkning av blodprøvesvar og undervist ernæringsfysiologer og medisinstudenter i læren om hormoner og hormonsykdommer. Marianne har et brennende engasjement innenfor forskning på overvekt og type 2 diabetes, og har vært med på å bygge opp Vestnorsk Forskningsbiobank for Overvekt Hun forsker fortsatt aktivt på nye måter å forebygge og behandle disse sykdommene på og i tillegg på endringene som skjer i kroppen i forbindelse med overvekts kirurgi. «Jeg er opptatt av forebyggende helsearbeid og av hvordan helsen vår blir påvirket av livsstil og av miljøet rundt oss. Allmennmedisin tar for seg et bredt spekter av helseutfordringer og på mitt kontor er det rom for å ta opp både store og små problemer. For meg er det viktig å se hele mennesket for å kunne gi personlig tilpasset veiledning og behandling i alle faser av livet og ved ulike sykdomstilstander.»
Marianne Borlaug

Marianne Borlaug jobber ved:Jessica Cano Alvarez

Jessica Cano Alvarez

Allmennlege

Bergen

Sindre Ekren

Sindre Ekren

Allmennlege

Bergen

Finn Greve-Isdahl

Finn Greve-Isdahl

Barnelege

Bergen

Back to top