Skip to Content

Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Mariam Löfwander er spesialist i generell kirurgi og bryst-og endokrinkirurgi og jobber ved Aleris sykehus på Frogner i Oslo. Ved siden av å jobbe hos Aleris er Mariam overlege ved Akershus Universitetssykehus.

Alle kvinner med genfeil eller påvist brystsykdom som ønsker samtale, undersøkelse og/eller trenger henvisning til mammografi eller ultralyd er velkomne. Mariam kan gi deg informasjon rundt behandling av alle brystsykdommer. Du kan få time raskt og det er ikke nødvendig med henvisning.

Mariam har bred erfaring med både godartet og ondartet sykdom i brystene. Hun har også kompetanse i veiledning av kvinner med påvist genfeil (BRCA1 og BRCA2) og kan operere bort brystene i samarbeid med plastikkirurg.

Et av Mariams kompetanseområder er oppfølging av brystkreftopererte. Hun tilbyr årskontroller iht. anbefalte retningslinjer. Ved siden av å jobbe som kirurg har Mariam mastergrad i Public Health (Folkehelse) og holder nå på med en mastergrad i Oncoplastic Surgery i England.

Utdanningen tok dr. Löfwander  i Düsseldorf og Göttingen i Tyskland. Hun har jobbet ved flere sykehus i Norge, senest ved OUS og Ahus. I 2006 jobbet Mariam for Leger uten grenser i Liberia i Vest Afrika.

Mariam ønsker å følge deg som har gjennomgått behandling for brystkreft, og er opptatt av at du skal føle deg godt ivaretatt. Hun jobber opp mot gjeldende kreftbehandling og nasjonale retningslinjer.

Mariam Löfwander

Mariam Löfwander
Back to top