Skip to Content

Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Mariam Löfwander er spesialist i generell kirurgi og bryst-og endokrinkirurgi. Ved siden av å jobbe hos Aleris er Mariam overlege ved Akershus Universitetssykehus.

Alle kvinner med genfeil eller påvist brystsykdom som ønsker samtale, undersøkelse og/eller trenger henvisning til mammografi eller ultralyd er velkomne. Mariam kan gi deg informasjon rundt behandling av alle brystsykdommer. Du kan få time raskt og det er ikke nødvendig med henvisning.

Utdanningen tok hun i Düsseldorf og Göttingen i Tyskland, og hun har jobbet ved flere sykehus i Norge, senest ved OUS og Ahus. I 2006 jobbet Mariam for Leger uten grenser i Liberia i Vest Afrika.

Mariam har bred erfaring med både godartet og ondartet sykdom i brystene. Hun har også kompetanse i veiledning av kvinner med påvist genfeil (BRCA1 og BRCA2) og tilbyr kirurgi i samarbeid med plastikkirurg.

Et av Mariams kompetanseområder er oppfølging av brystkreftopererte og hun tilbyr årskontroller iht. anbefalte retningslinjer.

Ved siden av å jobbe som kirurg har Mariam mastergrad i Public Health (Folkehelse) og holder nå på med en mastergrad i Oncoplastic Surgery i England.

Mariam ønsker å følge deg som har gjennomgått behandling for brystkreft, og hun er opptatt av din opplevelse og at du skal føle deg ivaretatt. Hun jobber opp mot gjeldende kreftbehandling og nasjonale retningslinjer.

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi Mariam Löfwander

Mariam Löfwander jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Time hos bryst- og endokrinkirurg

Kort ventetid, uten henvisning

Våre erfarne bryst- og endokrinkirurger utreder og behandler både godartede og ondartede tilstander i brystet.

Om brystkreft

Cancer mammae

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Vevsprøve

Histologi/Cytologi

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop.

Kul i brystet

Bør alltid utredes

Etter vurdering hos våre leger kan du få tatt alle undersøkelser på en og samme dag, slik at du får rask avklaring.

Trippeldiagnostikk bryst

Ved symptomer på brystkreft

Hvis det foreligger mistanke om brystkreft, vil det ofte være nødvendig å utføre tre typer undersøkelser.


Gunnar Kullmann Radiolog

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Joanna Majak Gundersen Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Ulrika Ekseth Radiolog

Oslo

Les mer
Geir R. Ulimoen Radiolog

Oslo

Les mer
Back to top