Skip to Content

Lynne Wylie

Allmennlege

Lynne Wylie er britisk og har sin medisinske utdanning ved Universitetet i Edinburgh. Hun har jobbet som lege i Skottland siden 2002, innen forskjellige sykehusavdelinger og senere som allmennlege. Lynne har britisk spesialistutdannelse som allmennlege. Hun har også erfaring fra legevakttjeneste samt videreutdanning innen gynekologi og pediatri. ” Det er viktig for meg at pasienten er i sentrum og føler at han/hun blir sett og hørt. En god konsultasjon er når pasienten er avslappet og har tillit til at de blir forstått. Jeg ønsker å holde meg oppdatert på faget og gi den best mulige informasjonen til mine pasienter.”
Lynne Wylie


Back to top